lee@lingolee.com
הזמנת עבודת תרגום מתחילים!  
 

ניתן להזמין עבודת תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית, לסוגי הטקסטים הבאים:

  • ספרים, מאמרים אקדמיים, תיזה לדוקטורט או עבודת תיזה לתואר מוסמך.
  • בתרגום טקסטים אקדמיים, תחומי ההתמחות שלי כוללים נושאים ממדעי החברה וממדעי הרוח.
  • תרגום חומרים שיווקיים, בכללם תוכן לאתרי אינטרנט, קורות חיים, בקשות מילגה, ניוזלטר, התכתבות עסקית, והודעות לעיתונות.

את הטקסט לתרגום יש לשלוח באמצעות הדוא"ל.  במידת האפשר, אני מבקשת לקבל את הטקסט כקובץ WORD . בפורמט זה קל לי יותר לעבוד, מה שעוזר ליעל את עבודת התרגום ומקצר את משך ההמתנה שלך לקבלת התוצר הסופי המתורגם.

בנושא תעריפים, בתרגום מעברית לאנגלית וכן בתרגום מאנגלית לעברית, התעריף נקבע תמיד ע"פ מספר המילים באנגלית. המדד המקובל להערכת מספר עמודים הוא 250 מילים לעמוד. תעריפי התרגום שלי מותאמים לשוק המקומי.

ניתן להזמין עבודת תרגום על ידי מילוי הפרטים בטופס המיועד לכך.

 

"שפתנו היא חלק מגופנו, ואיננה פחות מסובכת ממנו."

לודוויג ויטגנשטיין

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

All Rights Reserved © 2009 lingoLee.com

Website designed by eliabrodsky.com