לקוחות

"סוד כתיבת מאמרים טובים תלוי ביכולת לתאר לקוראים את מחשבותיהם הם, ולא את מחשבות הכותב."

ארתור בריסביין