תחומי פעילות

"לפני הכתיבה, חשוב הרבה. אחרי הכתיבה, מחק הרבה."

קרלוס הראר אלוולרז

עריכה אקדמית

אשמח לתת מענה לצרכים שלך בתחום העריכה האקדמית באנגלית, עריכת ספרים ומאמרים, החל מעריכת תוכן, דרך עריכה לשונית, ועד עריכת ליטוש והגהה.

טקסטים לעריכה מתקבלים מכל התחומים האקדמיים בהם כותבים בתוכנת מלל כמו WORD .

בנוסף לעריכת תוכן ו/או עריכה לשונית, אוכל לעזור בהתאמת הטקסט לדרישות כתב העת או המו"ל, בהתכתבות עם העורך הראשי ובמענה לשיפוט עמיתים.

כמו כן, בעריכת ספר, אכין מסמך מנחה להכנת תבנית עיצוב (template ), כדי לשמור על אחידות לאורך הטקסט ולהקל בעבודת החלוקה לפרקים ותת-פרקים.

כמובן שערוצי התקשורת בינינו פתוחים, והעריכה כוללת גם "סיבוב" אחד של תיקונים ושיפורים המבוססים על שיחה מקדימה.

להלן רשימה של כתבי עת בהם התפרסמו מאמרים אותם ערכתי או תרגמתי בשנים האחרונות.

2022

Reflective Practice

Archives of Sexual Behavior, published online

International Emergency Nursing, 61
Clinical Simulation in Nursing, 62

—————————

2021

The Educational Forum, published online, February
Journal of Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 3(9)
The Electronic Journal of e-Learning, 19(3)
Israel Science Foundation Gateway, F1000 Research, 10(71)
Teaching and Teacher Education, 106
Journal of Education for Teaching, 47(3)
International Electronic Journal of Mathematics Education, 16(1)
Kome: An International Journal of Pure Communication Inquiry, 9(2)
International Journal of Human – Computer Studies, 150
Social Computing and Social Media: Experience Design and Social Network Analysis — Proceedings of the 13th International Conference
OTJR: Occupation, Participation and Health, 41(3)
Nurse Education in Practice, 55
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18
Journal of Human Rights, 20
Journal of Family Trauma, Child Custody, and Child Development, 18(1)
Journal of Child and Family Studies, 30
Quality Assurance in Education, 29(2/3)
Leadership and Policy in Schools, Online, June
Journal of Aging Research, 2021

—————————

2020

Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12(S1)
Science and Education, 29
Frontiers in Education, 5
Journal of Research on Technology in Education, 52(3)
Review of Religious Research,  62
European Journal of Teacher Education, 43(3)
European Journal of Teacher Education, published online
Health Informatics Journal, 26(1)
Management Information Systems Quarterly, 44(4)
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 29(4)
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 14(1)
Children and Youth Services Review, 115
Oxford Research Encyclopedias, June
Policy, Politics, & Nursing Practice, 21(4)
Journal of Child & Adolescent Trauma, 13
International Journal of Quality and Service Sciences, 12(1)
International Journal of Nursing Studies, 110
Journal of Interpersonal Violence, 35(23/24)

—————————

2019

Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 16(3)
International Journal of Leadership in Education–Theory and Practice 22(6)
Teaching and Teacher Education, 86
Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 20
Journal of Science Teacher Education, 30
International Journal of Science Education, 41(5)
Teaching and Teacher Education, 79
Journal of Education for Teaching, 45(3)
L1 Educational Studies in Language and Literature, 19
Israel Affairs, 25
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 28(10)
Proceedings of ATEE Spring Conference: Innovations, Technologies and Research in Education,

—————————

2018

Leadership and Policy in Schools, 17(1)
International Journal of Educational Management, 32(1)
Research in Science Education, 48(6),
Journal of Biological Education, 52
Journal of Intercultural Studies, 39(3)
Frontiers in Psychology, September
Quality Assurance in Education, 26(4)
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 28
International Journal of Leadership in Education, 21(3)

—————————

2017

Intellectual and Developmental Disabilities, 55(6)
American Journal of Educational Research, 5(7)
World Leisure Journal, 59(3)
Journal of the Association for Information Systems, 5(18)
Journal of Cognitive Education and Psychology, 16(3)

—————————

2016

Informatics, 3(3) 
Universal Journal of Educational Research, 4(2) 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism
Psychology, 7(6) 

—————————

2015

International Journal on Disability and Human Development,14(1)
Higher Education Studies, 5(1)
Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 23(1)
Psychology Research, 5(11)
Clinical Interventions in Aging, 10
Gender & Education, 25(5)
Advances in Aging Research, 4(2)

—————————

2014

Teaching and Teacher Education, 42
International Journal on Disability and Human Development, 13
The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 12
Research in Developmental Disabilities, 35
Journal of Educational Administration
Israeli Journal of Health Policy Research
Israel Affairs, 20(2)

—————————

2013

International Journal of Education for Diversities, 2(4)
Journal of Education and Learning, 2(1)
International Journal of Education,  5(4)
The Arts in Psychotherapy
The International Journal of Education for Diversities

—————————

2012

British Journal of Special Education
International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases
Journal of Medical Internet Research
Journal of Physical Therapy Education
Journal of Strategic Studies
Presence: Teleoperators and Virtual Environments

—————————

2011

Illness, Crisis & Loss, 19(4)
Computers in Human Behavior
Education Canada
Hebrew studies A Journal Devoted to Hebrew Language and Literature
International Journal of Adolescent Medicine and Health
PLoS ONE 
The Law & Ethics of Human Rights
Theoretical Inquiries in Law
World Futures: The Journal of Global Education

להזמנת עבודת עריכה