לקוחות

לקוחות מרוצים*

*שבאדיבותם הסכימו להכלל ברשימה זו

Dr. Orna Levin, School of Education, Achva Academic College

Dr. Adi Finkelstein, Jerusalem College of Technology, Lev Academic Cente

Dr. Merav Ben-Nun, Center for Multiculturalism and Educational Research, Haifa University

Prof. Aaron Ben-Ze’ev, Department of Philosophy, President, Haifa University

Associate Professor Yohay Carmel, Chair, Israel Society of Ecology and Environmental Science; Division of Environmental, Water and Agricultural Engineering, Technion — Israel Institute of Technology

Dr. Yoram Evron, Department of Asian Studies, Haifa University

Dr. Heidi Flavian, Department of Special Education, Achva Academic Institute

Dr. Yehoshua Frenkel, Department of Land of Israel Studies, Haifa University

Dr. Ruhama Goussinsky,  Faculty of Human Services, The Emek Yezreel College

Dr. Itay Hess, Faculty of Education, Haifa University

Dr. Rami Katz, Senior Developmental Psychologist, Director, Learning Competence – The Center for Advancement of Functional Capacities

Dr.  Asia Kogan, Head, Department of Emergency Medicine, Carmel Medical Center, Haifa

Dr. Leonid Rein, The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem

Dr. Pnina Ron, School of Social Work, Faculty of Social Welfare and Health Studies, Haifa University

Professor Yitzhak Samuel, Department of Sociology and Anthropology, Haifa University

Dr Heddy Shait, Department of Hebrew and Comparative Literature, Haifa University

Gil Shapira,  A.D. Cleanrooms Ltd., for writing and editing Website copy

Dr. Reuma Shapira, Department of Emergency Medicine, Carmel Medical Center, Haifa

Ms. Yael Strausz – Director, International Department, Galillee College, Nahalal Director, International Department