תחומי פעילות

"הייתי כותב לך מכתב קצר יותראבל לא היה לי מספיק זמן."

מארק טווין

עריכה רפואית ומדעית באנגלית

בעבודת העריכה המדעית והרפואית מתווספים דגשים שאינם באים לידי ביטוי בעריכת טקסטים מתחומים אחרים.

פרקי המאמר, ולעיתים גם פרקי התקציר המשקפים אותו, הם בעלי מבנה נתון מראש, ובכלל זה אפילו עד להגבלת מספר המילים במאמר ובאבסטרקט. בהיכרותי עם נבכי השפה האנגלית ומידת גמישותה, אני יכולה להקל עליך במשימה זו.

בנוסף, בהצגת הדברים, חשוב להפריד נכונה בין התוצאות וניתוחם, להקפיד על אחידות והתאמה בין טבלאות וטקסט, ועל פי רוב, הכותב מתבקש להימנע מלחזור במלל על נתונים ותוצאות שמובאים בטבלה או בגרף. דרישה זו מצריכה הגהה מדוקדקת.

מטלות נוספות כוללות חיפוש השם הגנרי של התרופה, בדיקת האיות, בדיקת ההתאמה בין הרשימה הביבליוגרפית והעבודות המוזכרות בגוף המאמר, ועריכת המאמר והביבליוגרפיה בהתאם לדרישות כתב העת.

כל אלה מצריכים היכרות, בקיאות וידע מעמיק בכללי כתיבת מאמר רפואי, הבאים לידי ביטוי בעריכה מקצועית. ביכולתי לתת מענה לצרכים אלה, ובד בבד לבצע עריכה לשונית תוך שדרוג השפה האנגלית הכתובה, על מנת שרעיונותיך יוצגו בשפה בהירה, רעננה ומלוטשת. 

להזמנת עבודת עריכה